Degradarea pământului va atinge un nivel din ce în ce mai ridicat greu controlabil de altfel, utilizarea energiei solare și a altor forme de resurse regenerabile va fi o oportunitate clar necesară în viziunea tuturor, aceasta putând fi folosită în noi și noi domenii de activitate.

       Dezvoltând tehnologiile inovative și punându-le în aplicare vom ajunge la un standard de viață civilizat cu principii sănătoase pentru o dezvoltare durabilă. Criza economică globală a afectat profund România lăsând urme grave și din punct de vedere al consumului de energie, iar consecințele pe termen mediu și lung sunt foarte greu de evaluat.